026-36502033 026-36502033
info@mirzadehgroup.ir info@mirzadehgroup.ir
خريد ملك1050 متر باغ ویلاجزئيات بيشتر
1050 متر باغ ویلاكد فايل : 1492
قيمت : 5,040,000,000 تومان
قيمت متري : 4,800,000 تومان
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/06
آدرس : یوسف آباد صفیری