026-36502033 026-36502033
info@mirzadehgroup.ir info@mirzadehgroup.ir
خريد ملكمغازه 217 متری در فردیسجزئيات بيشتر
مغازه 217 متری در فردیسكد فايل : 200
قيمت : 47,500,000,000 تومان
قيمت متري : 180,000,000 تومان
متراژ : 217 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/17
آدرس : فردیس کانال غربی
خريد ملكاپارتمان 147 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 147 متری در فردیسكد فايل : 2063
قيمت : 588,000,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 147 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/14
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكاپارتمان 100 متری شیک در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 100 متری شیک در فردیسكد فايل : 2057
قيمت : 3,100,000,000 تومان
قيمت متري : 31,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/09
آدرس : فدیس بلوار امام خمینی
خريد ملكاپارتمان 184 متری در کانال غربی فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 184 متری در کانال غربی فردیسكد فايل : 284
قيمت : 4,968,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 184 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/08
آدرس : فردیس بلوار بهاران غربی
خريد ملكاپارتمان 110 متری کانالجزئيات بيشتر
اپارتمان 110 متری کانالكد فايل : 2050
قيمت : 3,960,000,000 تومان
قيمت متري : 3,600,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/01
آدرس : فردیس کانال شرقی
خريد ملكآپارتمان 94 متری در بلوار تندرستیجزئيات بيشتر
آپارتمان 94 متری در بلوار تندرستیكد فايل : 2049
قيمت : 2,900,000,000 تومان
قيمت متري : 30,851,064 تومان
متراژ : 94 متر
تاريخ ثبت : 1402/11/30
آدرس : فردیس بلوار تندرستی
خريد ملكاپارتمان 146 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 146 متری در فردیسكد فايل : 2047
قيمت : 7,300,000,000 تومان
قيمت متري : 50,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1402/11/29
آدرس : فردیس بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش دفترکار در فردیسجزئيات بيشتر
فروش دفترکار در فردیسكد فايل : 2042
قيمت : 4,500,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/23
آدرس : فردیس جاده ملارد
خريد ملكاپارتمان اداری 105 متر 2 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان اداری 105 متر 2 خواب در فردیسكد فايل : 2027
قيمت : 4,200,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/21
آدرس : فردیس بین فلکه 3 و کانال
خريد ملكاپارتمان 100 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 100 متری نوساز در فردیسكد فايل : 1978
قيمت : 4,000,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/11
آدرس : فردیس خیابان 46 جدید
خريد ملكفروش واحد 115 اداری متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد 115 اداری متری در قریشیكد فايل : 1717
قيمت : 3,450,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/02
آدرس : بلوار 31
خريد ملكفروش واحد اداری 65 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد اداری 65 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1716
قيمت : 2,600,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/02
آدرس : بین کانال و سوم
خريد ملكفروش واحد اداری 110 متریجزئيات بيشتر
فروش واحد اداری 110 متریكد فايل : 1715
قيمت : 2,750,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/02
آدرس : کانال شرقی
خريد ملكفروش واحد اداری 115 متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد اداری  115 متری در قریشیكد فايل : 1714
قيمت : 3,450,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/01
آدرس : بلوار 31
خريد ملكخرید واحد اداری 115 متری در قریشیجزئيات بيشتر
خرید واحد اداری 115 متری در قریشیكد فايل : 1703
قيمت : 3,450,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/01
آدرس : بلوار 31
خريد ملكخرید مغازه 110 متری در کانال غربیجزئيات بيشتر
خرید مغازه 110 متری در کانال غربیكد فايل : 1712
قيمت : 3,080,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/01
آدرس : کانال شرقی
خريد ملكفروش واحد اداری 115 متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد اداری  115 متری در قریشیكد فايل : 1710
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 33,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/01
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 90 متری در دهکده شمالیجزئيات بيشتر
فروش واحد 90 متری در دهکده شمالیكد فايل : 1656
قيمت : 2,160,000,000 تومان
قيمت متري : 24,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/15
آدرس : دهکده شمالی
خريد ملكفروش واحد 90 متری در دهکده شمالیجزئيات بيشتر
فروش واحد 90 متری در دهکده شمالیكد فايل : 1635
قيمت : 2,655,000,000 تومان
قيمت متري : 29,500,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/09
آدرس : دهکده شمالی
خريد ملكفروش واحد 138 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 138 متری شاخه اصلیكد فايل : 1605
قيمت : 3,243,000,000 تومان
قيمت متري : 23,500,000 تومان
متراژ : 138 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/27
آدرس : فلکه سوم
خريد ملك84 متر نوساز کلید نخوردهجزئيات بيشتر
84 متر نوساز کلید نخوردهكد فايل : 1541
قيمت : 2,520,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 84 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/16
آدرس : مابین فلکه سوم و چهارم
خريد ملك90 متر آپارتمان اداری فول و شیکجزئيات بيشتر
90 متر آپارتمان اداری فول و شیکكد فايل : 1477
قيمت : 2,250,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/09
آدرس : مابین کانال و فلکه سوم
خريد ملكفروش ویژه واحد اداری در فردیسجزئيات بيشتر
فروش ویژه واحد اداری در فردیسكد فايل : 1442
قيمت : 2,625,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/31
آدرس :
خريد ملك125 متر فول نوساز فردیس تهاتر با زمین و ویلا فردیسجزئيات بيشتر
125 متر فول نوساز فردیس تهاتر با زمین و ویلا فردیسكد فايل : 1353
قيمت : 2,500,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/03
آدرس : شاخه اصلی
خريد ملك147 متر فول امکانات سه بر نور خوش قیمت فردیسجزئيات بيشتر
147 متر فول امکانات سه بر نور خوش قیمت فردیسكد فايل : 1332
قيمت : 1,911,000,000 تومان
قيمت متري : 13,000,000 تومان
متراژ : 147 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/06
آدرس : خیابان آزادگان
خريد ملك124 متر آپارتمان مسکونی نوساز ، شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
124 متر آپارتمان مسکونی نوساز ، شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1329
قيمت : 1,860,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 124 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/03
آدرس :