026-36502033 026-36502033
info@mirzadehgroup.ir info@mirzadehgroup.ir
خريد ملكاپارتمان 143 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 143 متری در فردیسكد فايل : 2081
قيمت : 5,500,000,000 تومان
قيمت متري : 38,500,000 تومان
متراژ : 143 متر
تاريخ ثبت : 1403/01/27
آدرس : فردیس بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكاپارتمان 105متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 105متری در فردیسكد فايل : 2078
قيمت : 3,606,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1403/01/26
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكاپارتمان 78 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 78 متری فردیسكد فايل : 2077
قيمت : 2,340,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 78 متر
تاريخ ثبت : 1403/01/21
آدرس : فردیس جاده ملارد
خريد ملكمغازه 217 متری در فردیسجزئيات بيشتر
مغازه 217 متری در فردیسكد فايل : 200
قيمت : 47,500,000,000 تومان
قيمت متري : 180,000,000 تومان
متراژ : 217 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/17
آدرس : فردیس کانال غربی
خريد ملكاپارتمان145 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان145 متری فردیسكد فايل : 2069
قيمت : 505,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/17
آدرس : فردیس فلکه پنجم
خريد ملكاپارتمان 135 متری سه خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 135 متری سه خواب در فردیسكد فايل : 2068
قيمت : 4,725,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/16
آدرس : فردیبس 16 متری امام
خريد ملك15 متر مغازه در فردیسجزئيات بيشتر
15 متر مغازه در فردیسكد فايل : 2064
قيمت : 17,061,000,000 تومان
قيمت متري : 1,100,000,000 تومان
متراژ : 15 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/15
آدرس : فردیس فلکه چهارم
خريد ملكاپارتمان 147 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 147 متری در فردیسكد فايل : 2063
قيمت : 588,000,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 147 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/14
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكاپارتمان 135 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 135 متری فردیسكد فايل : 1943
قيمت : 6,075,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/13
آدرس : فردیس فلکه چهارم
خريد ملكاپارتمان 150 متری در فردیس کرججزئيات بيشتر
اپارتمان 150 متری در فردیس کرجكد فايل : 2061
قيمت : 8,250,000,000 تومان
قيمت متري : 55,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/10
آدرس : فردیس دهکده شمالی
خريد ملكاپارتمان 120 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 120 متری در فردیسكد فايل : 2059
قيمت : 5,640,000,000 تومان
قيمت متري : 47,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/10
آدرس : فردیس بلوار شهدا
خريد ملكاپارتمان 139 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 139 متری فردیسكد فايل : 139
قيمت : 4,726,000,000 تومان
قيمت متري : 3,400,000 تومان
متراژ : 139 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/09
آدرس : فردیس قریشی جنوبی
خريد ملكاپارتمان 100 متری شیک در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 100 متری شیک در فردیسكد فايل : 2057
قيمت : 3,100,000,000 تومان
قيمت متري : 31,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/09
آدرس : فدیس بلوار امام خمینی
خريد ملكاپارتمان 78 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 78 متری فردیسكد فايل : 2056
قيمت : 2,880,000,000 تومان
قيمت متري : 36,923,077 تومان
متراژ : 78 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/08
آدرس : بین فلکه دوم و کانال
خريد ملكاپارتمان 184 متری در کانال غربی فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 184 متری در کانال غربی فردیسكد فايل : 284
قيمت : 4,968,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 184 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/08
آدرس : فردیس بلوار بهاران غربی
خريد ملكاپارتمان 105 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 105  متری در فردیسكد فايل : 2055
قيمت : 3,990,000,000 تومان
قيمت متري : 38,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/05
آدرس : فردیس بلوار امام خمینی
خريد ملكاپارتمان 115 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 115 متری در فردیسكد فايل : 2054
قيمت : 4,600,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/05
آدرس : فردیس بلوار امام خمینی
خريد ملك140 متر ملک کلنگی فلکه سومجزئيات بيشتر
140 متر ملک کلنگی فلکه سومكد فايل : 2053
قيمت : 7,500,000,000 تومان
قيمت متري : 53,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/05
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكاپارتمان 115 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 115 متری در فردیسكد فايل : 2052
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/03
آدرس : فردیس شاخه اصلی
خريد ملكاپارتمان 102 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 102 متری فردیسكد فايل : 2051
قيمت : 3,876,000,000 تومان
قيمت متري : 38,000,000 تومان
متراژ : 102 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/02
آدرس : فردیس خیابان ازادی
خريد ملكاپارتمان 110 متری کانالجزئيات بيشتر
اپارتمان 110 متری کانالكد فايل : 2050
قيمت : 3,960,000,000 تومان
قيمت متري : 3,600,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/01
آدرس : فردیس کانال شرقی
خريد ملكآپارتمان 94 متری در بلوار تندرستیجزئيات بيشتر
آپارتمان 94 متری در بلوار تندرستیكد فايل : 2049
قيمت : 2,900,000,000 تومان
قيمت متري : 30,851,064 تومان
متراژ : 94 متر
تاريخ ثبت : 1402/11/30
آدرس : فردیس بلوار تندرستی
خريد ملكاپارتمان نوساز رضوانیهجزئيات بيشتر
اپارتمان نوساز رضوانیهكد فايل : 2048
قيمت : 3,600,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1402/11/29
آدرس : فردیس شهرک رضوانیه
خريد ملكاپارتمان 146 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 146 متری در فردیسكد فايل : 2047
قيمت : 7,300,000,000 تومان
قيمت متري : 50,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1402/11/29
آدرس : فردیس بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملك145 متر نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
145 متر نوساز در فردیسكد فايل : 13
قيمت : 6,525,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/11/29
آدرس : بین فلکه سوم و کانال
خريد ملكمجتمع مسکونی نوسازجزئيات بيشتر
مجتمع مسکونی نوسازكد فايل : 2046
قيمت : 3,600,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1402/11/08
آدرس : خیابان رضوانیه
رهن و اجارهاجاره آپارتمان 140 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اجاره آپارتمان 140 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 2043
وديعه : 750,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/25
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش دفترکار در فردیسجزئيات بيشتر
فروش دفترکار در فردیسكد فايل : 2042
قيمت : 4,500,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/23
آدرس : فردیس جاده ملارد
خريد ملكآپارتمان 191 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
آپارتمان 191 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 2041
قيمت : 10,887,000,000 تومان
قيمت متري : 57,000,000 تومان
متراژ : 191 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/21
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكفروش آپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
فروش آپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 2040
قيمت : 6,000,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/21
آدرس : قریشی شمالی
12345678910...